ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ТОКОЗАХРАНВАЩО ОБОРУДВАНЕ

MX.02.DCDC80/10

Multiplex Ltd MX-02-dcdc80-10

MX.02.DCDC80/10 е DC/DC конвертор от продуктовото  портфолио на Мултиплекс ООД. Предназначен е за захранване на крайни устройства в Ethernet локални мрежи. Това оборудване удовлетворява изискванията на IEEE 802.3af (alternative B) стандарта. Устройство с висока ефективност и ниски пулсации на изходното напрежение. Предвидена е закъснителна верига за забавен старт.

Изтегли PDF

MX.02.PoE24P

Multiplex Ltd MX-02-PoE-24p

MX.02.PoE24P е продукт на Мултиплекс ООД и представлява панел за инжектиране на дистанционно захранване по Ethernet кабелна инфраструктура. Осигурява дистанционно захранване на 24 Ethernet съединения. Устройството отговаря на стандарта IEEE 802.3af (alternative B). Всеки от портовете има максималнотокова защита и индикация за наличие на захранване. MX.02.PoE24P позволява централизиране на захранващите устройства в LAN мрежи 10/100Mbps.
Изтегли PDF

MX.02.NTI-XXX AC/DC

Multiplex Ltd MX_02_NTI

Оборудването MX.02.NTI-XXX AC/DC е продукт на Мултиплекс ООД. Предназначено е за токозахранване за LAN оборудване и осигурява необходимото напрежение за дистанционно захранване в съответствие с IEEE 802.3af (alternative B). Има вградена е защита от късо съединение в изходната верига.
Предлагат се два модела: MX.02.NT-001 с мощност 250VA и MX.02.NT-002 с мощност 500VA.
Изтегли PDF

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

MX.02.FILT-6003/MX.02.FILT-6010

Multiplex Ltd MX-02-FILT

MX.02.FILT-6003 и MX.02.FILT-6010 са захранващи защитни филтри, произвеждани от Мултиплекс ООД. Служат за защита от повишено напрежение в захранващите линии на телекомуникационна апаратура – модеми, мултиплексори, конвертори, контролери и други устройства, изискващи захранващо напрежение 48VDC или 60VDC. Предвидена е възможност за монтаж на М36 DIN шина.

Изтегли PDF

MX.02.TRE-DCV19”3U

Multiplex Ltd Power distribution equipment 1

MX.02.TRE-DCV19”3U представлява електроразпределително табло, което е предназначено за вграждане в 19” стойки. Има капацитет 22 предпазителя и е с височина 3U. За всеки изходящ токозахранващ кръг е предвидена максималнотокова защита чрез автоматичен предпазител. Таблото позволява подаване на основно и резервно захранване. Заземяването е осигурено посредством заземителен извод в таблото.
Изтегли PDF

MX.02.TRE-DCV

Multiplex Ltd Power Distribution equipment

MX.02.TRE-DCV е токозахранващо разпределително табло – продукт на Мултиплекс ООД. Предназначено е за вграждане в 19”  или  ETSI 21” стойки. За всеки изходящ токозахранващ кръг е предвидена максималнотокова защита чрез автоматичен предпазител. Таблото позволява подаване на основно и резервно захранване. Позволява заземяване посредством заземителен извод в таблото.
Изтегли PDF