НАКРАТКО ЗА КОМПАНИЯТА

Основана през 1991 г., Мултиплекс ООД притежава дългогодишен опит в проектирането, разработката и внедряването на съвременни и надеждни комуникационни системи и решения.  Компанията  доставя, монтира, интегрира, произвежда, ремонтира и поддържа оборудване за цифрови комуникационни системи. В дейностите на компанията са включени още:

    • консултантски услуги;
    • управление на проекти;
    • разработка и производство на комуникационни елементи и модули по заявка на клиента

Компанията притежава сертификат за съответствие със стандарт ISO 9001 и е дългогодишен и уважаван член на „Асоциация Телекомуникации“ и „Български Клъстер Телекомуникации“ ( преименуван през 2019 г. на „Клъстер за Цифрова Трансформация и Иновации“).

При осъществяването на множество проекти, компанията успешно си партнира с утвърдени чуждестранни компании и технически екперти в различните аспекти на комуникационна индустрия.

►Виж още …