СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ MX.NMS-2018

MX.NMS-2018 е система за мониторинг на комуникационно оборудване разработена от Мултиплекс ООД.  Предназначена е за наблюдение и администриране на широк спектър от съоръжения, инсталирани в комуникационни възли на мрежовите оператори. MX.NMS-2018 е с разпределена апаратно-програмна архитектура, която се  състои от следните основни компоненти: 1 – Linux базирана сървърна платформа, 2 – шлюз (gateway), 3 – работни станции.

Multiplex NMS-2018

С MX.NMS-2018 могат да бъдат наблюдавани комуникационни шасита и шкафове, климатични контролери, модули за контрол на достъпа, захранващо оборудване и др. Системата позволява да се визуализират компонентите на наблюдаваното оборудване, състоянието и промяната на техните работни параметри, както и да се зададат параметрите на интерфейсите за идентификация и мониторинг на алармените условия.
MX.NMS-2018 предоставя възможност за отдалечен контрол и управление на диспечерските гарови концентратори MX-GK-00X (4).
Операторският интерфейс е Web базиран, като достъпът може да се извършва през стационарен или мобилен компютър, чрез използване на стандартен браузър. Осигурена е съвместимост с разпространените браузъри (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, и др.)