ОБОРУДВАНЕ ЗА TDM / PDH ДОСТЪП

МУЛТИПЛЕКСОРИ, ГАРОВИ КОНЦЕНТРАТОРИ, КОНВЕРТОРИ

MX-VI-2100B

MX-VI-2100B е гъвкав модулен крос-конект мултиплексор, осигуряващ: мултиплексиране на глас и данни; обединяване на гласови канали и канали за данни от преносната среда от и към основния цифров поток; пълен крос-конект между 8 X 2Mbit/s потока с 256 x 64 кbit/s канала; Поддръжка на DSL модеми от фамилията Watson.
Изтегли PDF

MX-GK-00X

MX-GK-00X гаровият концентратор MX-GK-00X е специална разработка на фирма Мултиплекс ООД отговаряща на изискванията на Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Поддържа следните интерфейси: тип ЦБ-централна батерия; FXO; МБ – местна батерия; 4-проводен за диспечерски конферентни връзки.
Изтегли PDF

MX-CONV-Eth/E1

MX.CONV.Eth/E1 устройството преобразува Ethernet пакетите в цифров поток E1 2Mb/s. Поддържа QoS, с което се осигурява приоритизация на услуги като глас и видео. С две устройства се реализира пренос на Ethernet пакети посредством Е1 преносна среда. Притежава Web интерфейс за управление.
Изтегли PDF


ETU01-Plus

CTC-U etu01_plus

ETU01-Plus е настолен CSU/DSU цифров конвертор, предоставящ достъп до Unframed E1 или Fractional E1 услуги с V.35 интерфейс.
Основни характеристики: Поддържа Fractional E1 и Unframed E1 услуги с EOC (Embedded Operation Channel) контрол; Фиксираният V.35 интерфейс е с MB34F конектор; Възможност за избор на източника на clock (Internal or External: E1 recovery, DTE или DCE; Вграден BERT с V.54 възможности за диагностика за осъществяване на локален и отдалечен шлейф; I/O конектори разположени на задния панел.
Изтегли PDF

ETU011

CTC-U etu011

ETU011 е настолен CSU /DSU конвертор, за достъп до Unframed E1 или Fractional E1 услуги със сменяеми интерфейсни модули.
Основни характеристики: Поддържа Fractional E1 и Unframed E1 услуги с EOC контрол; Притежава сменяеми интерфейсни модули за V.35, X.21, RS-530, RS-449, RS-232, G.703 Co-directional, NRZ, Ethernet Bridge and Router; Възможност за избор на източника на clock (Internal or External);  Вграден BERT с V.54 възможности за диагностика за осъществяване на локален и отдалечен ; I/O конектори на задния панел.
Изтегли PDF

ETU01A

CTC-U etu01a

ETU01A е настолен CSU/DSU конвертор за достъп до Unframed E1 или Fractional E1 услуги със сменяеми интерфейсни модули.
Основни характеристики: Поддържа Fractional E1 и Unframed E1 услуги с EOC контрол; Сменяеми интерфейсни модули за V.35, X.21, RS-530, RS-449, RS-232, G.703 Co-directional, NRZ, Ethernet Bridge and Router; Възможност за избор на източника на clock (Internal or External);  Управление: Console, Telnet и SNMP V1/V2/V3 ; Меню бутони и LCD десплей; Вграден BERT с V.54 фунционалност; I/O конектори на задния панел.
Изтегли PDF