VOIP ОБОРУДВАНЕ

ПРОДУКТОВА СЕРИЯ MEDIA MANAGER

MX.NGN-PBX-1032

MX.NGN-PBX-1032 (Voice Manager) е оборудване производство на Мултиплекс ООД. Част е от платформа NGN (Next Generation Network). Voice Manager е съвременно и икономически ефективно решение за корпоративни клиенти, телекомуникационни оператори, офиси, кол центрове и хотели, като съчетава качеството на традиционната TDM телефония и възможностите на VoIP технологията.
Изтегли PDF

MX.VoIP-PBX-M1

MX.VoIP-PBX-M1 (VoIP Manager) е софтуерна телефонна централа, която е част от NGN платформата на фирма Мултиплекс. Приложима e в офиси и хотели, където липсва окабеляване за стандартна телефония или е нерентабилно полагагането на такова. Поддържа всички стандартни VoIP устройства и софтуерни телефони, работещи по протокол SIP. Централата поддържа също протоколи IAX2, H.323 и MGCP.
Изтегли PDF

MX.NGN-PBX-SS1

MX.NGN-PBX-SS1

MX.NGN-PBX-SS1 е хибридната телефонна централа за голями корпоративни телефонни мрежи. Притежава Web базирано управление. Централата поддържа всички стандартни VoIP устройства и софтуерни телефони, които работят по протокол SIP. Освен това централата поддържа и протоколи IAX2, H.323, MGCP и TDMoE. За връзка с цифрови централи могат да се включат Е1 модули  или USB-ISDN модеми.
Изтегли PDF

Vega 60G BRI

Sangoma Vega 60G

Vega 60G BRI VoIP цифровите шлюзове на Sangoma са с 2 или 4 BRI порта и поддържат до 8 едновременни повиквания.
Основни характеристики:
• Уеб GUI за конфигуриране и откриване на неизправности;
• Quick Wizard за бързо внедряване;
• Оперативна съвместимост с повечето наследени и VoIP оператори в цял свят;
• Вградена локална жизнеспособност в случай на WAN неуспех;
• Разширено гъвкаво маршрутизиране на повикванията с автоматична failover функционалност и байпас маршрутизация;
• Вградена DSP обработка
Изтегли PDF

Vega 100G

Sangoma Vega 100G

Vega 100G VoIP цифровите шлюзове на Sangoma са едно портови E1/PRI устройства, поддържащи до 30 едновременни повиквания.
Основни характеристики:
• Уеб GUI за конфигуриране и откриване на неизправности;
• Quick Wizard за бързо внедряване;
• Вградена DSP обработка;
• Оперативна съвместимост с повечето наследени и VoIP оператори в цял свят;
• Разширено гъвкаво маршрутизиране на повикванията с автоматична failover функционалност и байпас маршрутизация;
• Вградена функционалност за възстановяване в случай на отпадане на WAN свързаността
Изтегли PDF

Vega 200G

Sangoma Vega 200G

Vega 200G VoIP цифровите шлюзове на Sangoma са двупортови E1/PRI устройства поддържащи до 60 едновременни повиквания.
Основни характеристики:
• Уеб GUI за конфигуриране и откриване на неизправности;
• Quick Wizard за бързо внедряване;
• Вградена DSP обработка;
• Оперативна съвместимост с повечето наследени и VoIP оператори в цял свят;
• Разширено гъвкаво маршрутизиране на повикванията с автоматична failover функционалност и байпас маршрутизация;
• Вградена функционалност за възстановяване в случай на отпадане на WAN свързаността
Изтегли PDF