ИНДУСТРИАЛНИ ETHERNET МРЕЖИ

(Със сътрудничеството на CTC Union)

Мултиплекс ООД в сътрудничество с CTC UNION предлага разнообразно оборудване за реализацията на индустриални Ethernet базирани мрежови решения, предназначени за електроразпределението, транспорта, производството, газоснабдяването и други отрасли на промишлеността.
Продуктовата гама на индустриалното Ethernet оборудване включва:
► Индустриални неуправляеми и управляеми Ethernet комутатори;
► Индустриални управляеми POE комутатори;
► Индустриални 4G LTE маршрутизатори;
► Индустриални EN50155 Ethernet комутатори;
► Индустриални IEC61850-3 комутатори за електрически подстанции
Повече информация за предлаганите индустриални Ethernet решения ще намерите в брошурата „Industrial Ethernet Product Guide“.