SAMS – УПРАВЛЕНИЕ НА WATSON LTU МОДЕМИ

Системата за управление SAMS е разработка на Мултиплекс ООД. Предназначена е за наблюдение и контрол на xDSL модеми WATSON тип LTU. Представлява разпределена апаратно-програмна платформа, която се състои от четири основни елемента: 1 контролер (SAMU), 2 сървър, 3 работна станция и софтуер за настройка и управление.

Multiplex SAMS

Контролерът ( SAMU ) е устройство, изпълняващо функциите на сканиращ агент, към което се свързва оборудването, подлежащо на контрол и управление. Сканираните данни се компресират и съхраняват в енергонезависимата памет на контролера. При наличие на мрежова свързаност със сървъра на системата, данните се прехвърлят и записват в базата данни на сървъра. Разработени са два модела контролери: SAMU с капацитет 8 порта за управление и наблюдение на шаси Watson или други устройстваи и μSAMU с капацитет 2 порта за управление и наблюдение на шаси Watson или други устройства.
Сървърът е компютърна система, на която работи специализиран софтуер, който организира и поддържа база данни с текущата конфигурация на системата и хронология на алармите и събитията за устройствата, които са включени към нея.на системата. Функционира под управлението на Linux ОС.
Работната станция
е компютърна конфигурация с инсталиран Web Browser, която има достъп до ИНТЕРНЕТ или частната корпоративна мрежа. За целите управлението на съответната xDSL система не е необходимо да се инсталира допълнителен софтуер в  работната станция.
Системата ‘’SAMS’’ е удобно и рационално решение за управлението на xDSL системи от регионално и национално ниво.