СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Мултиплекс ООД извършва услуги за логистично и организационно-техническото съдействие при организацията и провеждането на конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Включват осигуряване на автомобилен транспорт; хотелско настаняване; зала; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; изработка и разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе-паузи; безплатен високоскоростен Интернет достъп ; изготвяне на видео и звукозапис на събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други съпътстващи дейности.

В случай, че бихте желали да се възползвате от тези услуги, моля попълнете формата за заявка.