Елементите на една оптичната система, включително на CWDM, могат да бъдат разделени на 2 групи:

  • елементи , които генерират сигнал в линията
  • елементи, които понижават мощността на сигнала – те предизват затихване

Първата група включва оптични трансивъри (SFP, XFP и т.н.) и усилватели на сигнала. Всички други елементи конектори, мултиплексори, OADM модули, сплитери – предизвикват загуби на мощността на сигнала в линията.

Очевидно е, че оптичната система ще функционира само при условие, че мощността на системата е по-голяма от затихването на всички елементи в нея. Съответно, за да се прецени работоспособността на системата, достатъчно е да се пресметне разликата между мощността и загубите в системата.

Оптичните трансивъри имат два важни параметъра – силата на лазера и чувствителността на приемника. Разликата между техните стойности ни дава оптична мощност, предоставена от трансивъра. В случай, че се използват оптични усилватели, то следва да се добавят и стойностите за техните мощности.

В изчисляване на оптичния бюджет на дадена оптична преносна система, следва да се отчетат следните източници на затихване:

1. Затихване на сигнала в самото оптично влакно

При разпространение на сигнала в оптичното влакно възниква естествено затихване. Големината на това затихване зависи от много фактори, но при изчисленията обикновено се вземат предвид само два  от тях – дължината на линията и дължината на вълната на сигнала. Средната загуба за сигнал в едномодово влакно е около 0,2 dB/km за дължина на вълната от 1550 nm, и 0,35 dB/km за 1310 nm. Както е известно, в CWDM системите се използват вълни с дължини между 1270 и 1610 nm, но за изчисляване на затихването по линията за тези дължини на вълните, може ориентировъчно да се използват стойностите за вълни с дължини 1310 nm и 1550 nm. Трябва до се отбележи, че в CWDM системите днес има на разположение трансивъри с различни мощности и е възможно за вълните с къси дължини да бъдат инсталирани такива с по-мощни излъчватели и по този начин да се постигне балансиране на системата.

2. CWDM мултиплексори

В CWDM мултиплексора загубите се изчисляват за всяка носеща (дължина на вълната) и се оценяват между порта за вход/изход за дадената дължина на вълната и Com порта. Средното затихване за всяка носеща е между 1.2 до 2,6 dB.

3. OADM модули

За OADM модулите загубите се изчисляват както за отделената/добавена носеща, така и за линията като цяло:

  • между портовете Com и Express – средните загуби в линията са от 0.5 до 0,9 dB
  • между портовете COM и Add – средните загуби за носеща са от 0,5 до 0,9 dB
  • между портовете Com и Drop – средните загуби за носеща са от 0.3 до 0.9 dB

Трябва да се има предвид, че при OADM модули за двуканални системи (топология точка-точка с клонове) има 2 чифта Com-Add и Com-Drop.

4. Съединителни точки

Конектори – от 0,3 dB
Сплайс точки – от 0,02 dB
Механични съединители – от 0,7 dB

5. Оптични сплитери

Изчисляването на затихването на оптичните разделителите е необходимо да се основава на данните в техническата спецификация на конкретния сплитер.

6. Резерв на мощността

За да се осигури надеждна работа на оптичната система, трябва да се отчете възможността за увеличаване на оптичните загуби при промяната на външни фактори и на влошаването на характеристиките на оптичните компоненти, свързани с тяхното стареене. Това се постига чрез добавянето на 3-6 „резервни“ децибела. След изчисляване на загубите в линията, може да бъде направена оценка на надеждността на системата в контекста на оптичен бюджет.

За ориентировъчно, опростено пресмятане на оптичния бюджет, ние ви предлагаме да използвате нашия он-лайн калкулатор .