АНКЕТА – ВАШЕТО МНЕНИЕ ЗА НАС

Удовлетвореността на нашите клиенти e основен приоритет в дейността на дружеството. За нас е важно Вашето мнение с цел подобряване както качеството на нашите продукти и услуги, така и взаимодействието с нашите клиенти.