ПРОФЕСИОНАЛНИ, ГЪВКАВИ И НАДЕЖДНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАПИС НА ТЕЛЕФОННИ И РАДИО КОМУНИКАЦИИ

SIM COMPREG

В днешния все по-загрижен за сигурността и ориентирания към резултатите свят, записването и наблюдението на обажданията е от жизненоважно значение в много области от нашето ежедневие.

С водещо партньорство на SIM Ltd, Мултиплекс ООД предоставя професионални, стабилни и конфигурируеми решения за запис за критични аналогови, VoIP, радио и ISDN комуникации, осъществявани по много линии едновременно.

Тези решения позволяват да се записва фона на работните станции, състоянията на бутоните за спешни случаи, факсове и данни, съвместими с повечето телефонни централи. Записващите устройства са проектирани така, че да могат да работят като самостоятелна единица, както и да работят в мрежа, създавайки усъвършенствано цялостно решение за записване за цялото предприятие и големи корпоративни мрежи. Запис, експортиране, архивиране, отдалечен и локален достъп до аудио данни, записани от линиите са възможни за:
► аналогов телефон и факс (също от други източници на аналогови сигнали),
► аналогова радиотелефония,
► Цифров ISDN 2B + D (S0 контакт и U контакт),
► Цифров ISDN 30B + D,
► системни телефони,
► VoIP (Voice over Internet Protocol)

В зависимост от хардуерната платформа, решенията позволяват да бъдат конфигурирани от 1 до 256 записващи канали. Мащабируемостта на софтуера и интегрираните модулите позволяват внедряването на специални конфигурации.
На база на нуждите на клиента и договорените условия, профилираните услуги могат да включват реализация на интегрирани ИТ проекти.

Свържете се с нас за повече информация.