MX.NGN.DMB-R01 – „OFFICE-IN-A-BOX“ ПЛАТФОРМА

Multiplex Ltd Data Magic Box r1

MX.NGN.DMB-R01 (Data Magic Box) платформата е  „Office-in-a-box“ решение на Мултиплекс ООД, предназначено  да отговори на съвременните комуникационни и мрежови потребности в офисите на малкия и среден бизнес. Включва апаратно-програмни модули за IP PBX, Wi-Fi достъп, система за мрежова сигурност, е-мейл и сървъри за съхранение и споделяне данни.
IP-PBX системата е с бизнес функционалности и осигурява гласови или видео комуникации през IP мрежова среда и е оперативно съвместима с доказаните доставчици на SIP услуги.
Основните функционални възможности на DataMagicBox платформата включват:
Networking: DHCP Server, Multi LAN, DNS Server, Dynamic DNS, PPTP, Wireless AP, QoS, Static and Policy Routing;
Data: Configuration Backup & Restore, SW Upgrade, SYS LOG, File Server, Mail Server;
IP PBX: VR, Voicemail, Voicemail to Email, Dial by name directory, Music on Hold, Cascaded calls, Caller Groups, New incoming call, Queues, Automatic Route Selection, Call Restrictions, Call Recordings Detail, Call Routing, Auto Fax Detection, Call filtering, Call pickup;
Security: Firewall, DMZ, openVPN