G.SHDSL КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

(WATSON G.SHDSL СИСТЕМИ)

WATSON TDM

Multiplex Ltd WATSON TDM

Watson TDM серията предоставя специализирани решения за достъп по наети линии и инфраструктурни мрежи, базирани на стандарти G.SHDSL ,G.SHDSL.bis и линийни кодове TC-PAM 16, , TC-PAM 32. Watson TDM е модулна DSL система за достъп с интерфейси Е1, nx64 и Ethernet, позволяваща на операторите с едно устройство да предоставят широка гама от услуги по 1, 2 или 4 медни чифта, дистанционно захранване на отдалечен модем, дистанционно захранване на до 2 регенератора, както и възможност за изграждане на линии с 8 регенераторни участъка.
Повече информация за това оборудване ще намерите в техническата спецификация на WATSON TDM серията.
Изтегли PDF

WATSON ETHERNET

WATSON ETHERNET

Watson Ethernet e семейство G.SHDSL модеми, разработени за пренос на Ethernet трафик. Високата скорост на предаване, гъвкавостта и развитата функционалност, правят Watson Ethernet предпочитано решение при прехода от традиционните TDM мрежи, към пакетните мрежи от следващо поколение NGN.
Предлагат се plug-in карти ( LTU) с по 4 DSL чифта.за 19” шаси  и table top модеми с 1, 2 или 4 DSL чифта. Watson Ethernet LTU  поддържа скорост на предаване на данни до 5,7 Mbit/s по един меден чифт и 22,8 Mbit/s по 4 чифта. В модема са интегрирани  VLAN  комутиране  – настройка на VLAN за всеки порт и Class of service функции за управление на трафика и осигуряване на отдалечени услуги. Watson Ethernet NTU работи със скорости  до 4,6 Mbit/s. Той е VLAN прозрачен  и е подходящ за изграждане на корпоративни Еthernet -базирани частни мрежи. Watson Ethernet ползват механиката приложима за  всички останали Watson модеми.
Повече информация за това оборудване ще намерите в техническата спецификация на Watson Ethernet серията.
Изтегли PDF

WATSON ETHERNET MULTISERVICE

Multiplex Ltd Watson Ethenet Multiservice

Watson Ethernet Multiservice са SHDSL модеми, съвместими с ITU-T G.991.2 [12] и ETSI TS 101 524 [11], които са проектирани за едновременно транспортиране на сигнали за данни E1 и Ethernet. SHDSL използва амплитудно-импулсна модулация (PAM – 16 или PAM-32 ) и Trellis кодиране. Поддържат се множество линийни скорости при използване на 1, 2-и 4-медни чифта. Скоростите на пренасяне от 192 kbps до 22,8 Mbps може да бъдат свободно разделени между TDM и Ethernet услугите.
Мултисервисните модеми Watson Ethernet се предлагат в платково изпълнение и като настолни устройства. Платковите модеми обикновено работят като линийни терминални устройства (LTU, STU-C) и може да бъдат  конфигурирани за отдалечено захранване на настолни модеми. Настолни модеми обикновено работят като мрежови терминални устройства (NTU, STUR) и могат да бъдат захранвани дистанционно от платковите модеми или локално с AC / DC адаптер.
Повече информация за това оборудване ще намерите в техническата спецификация на Watson Ethernet Multiservicе серията.
Изтегли PDF